مدیران AIRTRUST

مدیران AIRTRUST

پژمان صادقی .

مدیرعامل .

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل : sadeghi@airtrustco.com

 

فرشاد بیات .

معاونت مالی و اداری و مشاور مدیرعامل .

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل: financial@airtrustco.com

سید محمد امین معظمی .

معاونت فروش و بازاریابی .

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل : moazzami@airtrustco.com

 

مهدی حاجی حیدری .

معاونت مهندسی .

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل : heidari@airtrustco.com

رضا موسی زاده .

مدیر فروش و خدمات پس از فروش.

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل : mousazadeh@airtrustco.com

سلمان احمدی .

مدیر دپارتمان بلوئر.

تلفن تماس : ۸۸۳۶۰۰۱۶-۰۲۱

ایمیل : ahmadi@airtrustco.com