مخازن هوای فشرده و گاز صنعتی

مخازن هوا و نیتروژن شرکت AirTrust در دو تیپ استاندارد کارخانه ای و استاندارد ASME تولید می گردد. در ذیل برخی مشخصات این مخازن اشاره شده است.
• مخازن تولید شده با استاندارد AirTrust
– نصب تجهیزاتی از قبیل شیر اطمینان،شیر اتوماتیک تخلیه کندانس،نشانگر فشار و …
– سهولت در جابجائی و حمل و نقل به دلیل طراحی قلاب های مخصوص
– طراحی دریچه بازدید از مخزن
– پوشش خارجی مخازن (به ضخامت 100 – 140 میکرون با رنگ صنعتی)
– پوشش داخلی مخازن (به ضخامت 120 – 150 میکرون با رنگ اپوکسی مخصوص)
– اجرای عملیات سندبلاست و تمییز کاری روی سطوح ورق مخازن
– استفاده از متریال ، ضخامتها ، اندازه ها ، پروسه های جوش ، پروسه رنگ آمیزی و … مشابه استاندارد Asme
– انجام تست هیدوراستاتیک پس از ساخت
– ارائه AirTrust Data Sheet در هنگام تحویل مخازن

• مخازن تولید شده با استاندارد ASME
– انجام تست رادیوگرافی با ارائه مدارک و گزارش
– انجام تست رادیوگرافی با ارائه مدارک و گزارش
– بکارگیری مرغوبترین نوع ورق منطبق بر استاندارد ASME با ارائه مدرک
– استفاده از جوشکارهای حرفه ای دارای گواهینامه معتبر و الکترودهای مخصوص
– ارائه Final Book در هنگام تحویل مخازن ( شامل نقشه، محاسبات و دفترچه مدارک PQR و WPS)

 

مخازن هوای فشرده و گاز صنعتی
مخازن هوای فشرده و گاز صنعتی

وب سایت در حال بروز رسانی می باشد .....

X