جهت بهره‌برداری بهتر از دستگاه كمپرسور و درايرهای تبریدی و جذبی در فصول سرد پیشنهاد میگردد موارد زیر رعایت گردد.

 

توصيه‌هايی برای كمپرسور

1) محصور و مسقف نمودن مكان بهره‌برداری از كمپرسور (در صورت عدم وجود بطوریکه سرما به داخل کمپرسورخانه نفوذ نکند)
2) محصور نمودن کانال خروجی هوای گرم بطوریکه سرما موجب یخ زدگی رادیاتور نگردد.
(ساخت كمپرسورخانه استاندارد برای بهره‌برداري الزامی است.)
3) دمای كمپرسورخانه می بایست حداقل 10ºC+ و حداکثر 40ºC+ باشد.
4) تعويض شيلنگ و اتصالات مستهلك وخشك شده.
5) انجام فیلتراسیون در زمانهای سرویس معین شده.
6) كنترل ميزان روغن و گريس‌كاری الكتروموتور.
7) گرم نمودن کمپرسور قبل از استارت اولیه در هر صبح کاری (کمپرسور در دمای زیر 10 درجه استارت نگردد)

توصيه‌هايی براي دراير تبريدی

8) كنترل شير تخليه آب.
9) كنترل دمای نقطه‌شبنم.
10) دمای محیط محل استقرار درایر، می بایست حداقل 10ºC+ و حداکثر 40ºC+  باشد.

11) كنترل ميكروفيلترهای قبل و بعد از دستگاه و تعويض كارتريج داخل آنها در صورت كثيفی.

توصيه‌هايی براي دراير جذبی

12) كنترل شيرهای ورودی – خروجی.
13) كنترل شيرهای تخليه (بايد ميزان تخليه هر دو شير مشابه هم باشند)
14) كنترل صدا خفه‌كن دستگاه و تعويض آن در صورت كثيفی.
15) كنترل ميكروفيلترهای قبل و بعد از دستگاه و تعويض كارتريج داخل آنها در صورت كثيفی.

جهت کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی لطفا با واحد خدمات پس از فروش شرکت  AIRTRUST SERVICE تماس حاصل فرمایی

وب سایت در حال بروز رسانی می باشد .....

X