کمپرسور سری ATC (Belt Compact)​

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت سری ATC (Belt Compact) شرکت AIRTRUST تولید کننده کمپرسورهای هوای فشرده از نوع اسکرو اویل اینجکت (oil inject Screw Compressor )  بصورت کامپکت (Compact) در ایران می باشد . کمپرسورهای اسکرو از نوع کامپکت، بهمراه درایر تبریدی، مخزن، تله آبگیر و میکروفیلتر مناسب استفاده در مکان...

سری کوپل مستقیم دور پایین ATS (1500 Rpm)

سری کوپل مستقیم دور پایین ATS (1500 Rpm)​ شرکت AIRTRUST تولید کننده کمپرسورهای هوای فشرده از نوع اسکرو اویل اینجکت (oil inject Screw Compressor )  بصورت  کوپل مستقیم دور پائین با دور 1500 rpm (Special) در ایران می باشد . کمپرسورهای اسکرو از نوع کوپل مستقیم دور پائین تا توان...

سری دور متغیر ATV

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت سری دور متغیر ATV شرکت AIRTRUST تولید کننده کمپرسور های هوای فشرده از نوع اسکرو اویل اینجکت (oil inject Screw Compressor )  بصورت  دور متغیر (Variable) در ایران می باشد .کمپرسورهای اسکرو از نوع کوپل مستقیم دور متغیر که با نصب اینورتر همراه است تا توان...

سری تسمه ای ATB

کمپرسور هوا اسکرو اویل اینجکت سری تسمه ای ATB"Oil Inject Air Compressor" شرکت AIRTRUST تولید کننده کمپرسورهای هوای فشرده از نوع اسکرو اویل اینجکت (oil inject Screw Compressor )  بصورت تسمه ای (V-Belt) در ایران می باشد . کمپرسورهای اسکرو از نوع تسمه ای تا توان 160 کیلووات و با...