المنت میکروفیلتر ها:

هوای فشرده تولیدی کمپرسورهای اسکرو از نوع Oil Injected حاوی مقدار روغن 3-5 ppm@ m3/min می باشد ، ضمن اینکه در خطوط لوله کشی تا قبل از درایر که هوای فشرده حاوی رطوبت می باشد ، زنگ زدگی های داخل لوله کشی نیز به بخارات روغن اضافه خواهد شد ، این ناخالصی ها برای بسیاری از مصرف کنندگان هوای فشرده غیر مجاز می باشد ، میکروفیلترهای هوای فشرده ، وظیفه کاهش مرحله به مرحله این ناخالصی ها در پکیج تولید هوای فشرده را به عهده دارند :

  • میکروفیلتر اولیه با مش 5µ بعد از مخزن تعریف گردیده ، اگر فیلتر سپراتور کمپرسور استاندارد باشد و خروجی روغن آن بین 3-5 ppm باشد نیازی به نصب این میکرو فیلتر نیست .
  • میکرو فیلتر اصلی با مش 1µ جهت جذب مولکول های روغن و ذرات با قطر 1µ وبیش از آن .
  • میکروفیلتر ثانویه جهت جذب موکلوکل های روغن و ذرات با قطر 01µ تا کوچکتر از 1µ .
  • میکروفیلترهای کربی جهت کاهش مولکول های روغن تا 003 mg/m3 .
  • میکروفیلترهای غبار گیر جهت جذب ذرات غبارات بعد از درایر جذبی تا 01µ .

تمامی اجزا میکروفیلترها اعم از پوسته و المنت ، محصولات قابل ارائه AIRTRUST Service می باشند .

المنت میکروفیلترهای انواع برنده اعم از Domnik Hunter , Atlascopco , Comp air , Kaser , Mikropor , Boge , ALMIG , و بسیاری از برندهای دیگر قابل ارائه هستند .

وب سایت در حال بروز رسانی می باشد .....

X