شرکت پارسا انرژی اتمسفر ایرانیان (ایرتراست) مقدم شما را در پانزهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در ورودی سالن 38B غرفه 642 گرامی می دارد.